نرخ نامه هتل آپارتمان احسان

  • نفر اضافه بالای هشت سال هر شب 120.000 تومان.
  • نفر اضافه نیمه بهاء بین 3 تا 8 سال هر شب 60.000 تومان.
  • نرخ نامه فوق شامل 9% ارزش افزوده و صبحانه بوفه آزاد میباشد.
Print Friendly